string(0) ""
Teknolog til produksjon

Teknolog til produksjon

Vi tilbyr en jobb

Teknolog for produksjon:

Plikter:

Produksjonsteknologen er en spesialist som sørger for planlegging, koordinering og kontroll av alle aspekter av planteproduksjonen i bedriften. I denne rollen er det nødvendig å samarbeide effektivt med et team av spesialister og utøvere, sikre en smidig drift av produksjonsprosessen og oppnå de fastsatte målene.

Krav:
 • Prosessutvikling: Utvikle optimale teknologiske prosesser for dyrking av planter, med tanke på kravene til kvalitet, avkastning og økonomisk effektivitet. Utføre risikoanalyser og sørge for at lovpålagte krav til sikkerhet og kvalitet overholdes.
 • Planlegging og koordinering: Utarbeide arbeidsplaner og planer for såing, vanning, gjødsling og plantevern. Koordinering av personell og produksjonsutstyr for å sikre at oppgavene utføres til rett tid og med høy kvalitet.
 • Kvalitetskontroll: Løpende kvalitetskontroll av plantene som dyrkes, blant annet måling av avling, næringsinnhold og vurdering av sykdommer og skadedyr. Utvikling og implementering av tiltak for å forbedre produktkvaliteten.
 • Implementering av ny teknologi: Holde seg oppdatert på innovasjoner innen plantedyrking, forske på og implementere ny teknologi og teknikker for å forbedre produksjonseffektiviteten.
 • Dokumentasjon og rapportering: Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon, datainnsamling og rapportering om produksjonsaktiviteter. Detaljerte oversikter over avlinger som dyrkes, ressursbruk og kostnader.
Krav:
 • Utdanning:
  Bachelorgrad i landbruk, biologi, agroøkologi eller annet relatert fagfelt.
 • Erfaring:
  Tidligere erfaring fra en lignende stilling vil være en fordel. Kunnskap om dyrking av ulike kulturplanter og metoder for stell av disse.
 • Kunnskap:
  Grunnleggende forståelse av prinsippene for plantedyrking, inkludert jordforhold, vannforsyning, bruk av gjødsel, skadedyr- og sykdomsbekjempelse. Beherskelse av moderne landbruksteknologi og prinsipper for produksjonsautomatisering.
 • Kommunikasjonsferdigheter:
  Evne til å kommunisere effektivt og samarbeide med ulike deltakere i produksjonsprosessen, inkludert spesialister, arbeidere og ledelse.
 • Analytiske ferdigheter og evne til problemløsning:
  Evne til å analysere data, identifisere problemer og finne effektive løsninger. Evne til å ta beslutninger under tids- og ressursbegrensninger.
Kontakt:

Vennligst send din CV til

Hvis du er interessert i denne stillingen og oppfyller kravene, kan du sende inn din CV sammen med søknaden. Vi vil gå gjennom alle mottatte søknader og kontakte de utvalgte kandidatene for et intervju.

E-mail: info@organicproducts.com.ua

© 2019 - 2024 Alle rettigheter forbeholdes