string(0) ""
Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Vi sørger for at produktet er identifiserbart fra dyrking til forbruk, fra detaljert sporbarhet i dyrkingsprosessen til nøyaktig merking

Vi har egne ledere og spesialister i alle ledd i forsyningskjeden, inkludert dyrking, høsting, tørking, dehydrering, produksjon, foredling, pakking og eksport

1
Kvalitetskontroll
2
Kvalitetskontroll
100 % refusjon hvis partiet ikke stemmer overens med prøvene
Hva vi tester for:
Allergener

I visse årstider frigjør planter små pollenkorn fra trær, gress og ugress. Dette fører til at millioner av mennesker får allergisymptomer på grunn av eksponering for pollen. Vi tilbyr allergitesting for å sikre at du er trygg når du bestiller våre produkter.

Skille mellom økologiske og ikke-økologiske produkter

Vi garanterer at våre økologiske produkter er dyrket uten bruk av syntetiske kjemikalier som menneskeskapte plantevernmidler og kunstgjødsel, og at de er GMO-frie.

Test for tungmetaller

Høye nivåer av tungmetaller i plante- og dyreprodukter indikerer at de sannsynligvis er dyrket i sterkt forurensede områder. Høye konsentrasjoner av tungmetaller i menneskekroppen kan forårsake en rekke sykdommer. Vårt selskap utfører tester for å bestemme en rekke tungmetaller: Kvikksølv, kadmium, sink, nikkel, kobolt osv.

PA-innhold

PA-innholdet må analyseres, og vi må sørge for at det er i samsvar med våre spesifikasjoner og kundekrav etter samråd med kvalitetskontrolløren vår.

Nye rester av plantevernmidler som skal analyseres, f.eks. Glyfosat

Ifølge eksperter er mer enn 25 % av plantevernmidlene forfalskede. Svindlere som ønsker å øke fortjenesten, kan tilsette hva som helst, inkludert farlige blandinger. Selskapet vårt utfører kjemiske analyser for å påvise plantevernmidler, slik at du kan være sikker på kvaliteten på produktene våre.

Kvalitetserklæring

Kvaliteten på et produkt bestemmes av et sett med egenskaper som sikrer at det oppfyller spesifikke behov i henhold til tiltenkt bruk. Vi leverer alle nødvendige dokumenter for å overbevise deg om den høye kvaliteten på produktene våre.

Forpliktelser

“Organic products” skal levere varene til kjøperen i samsvar med vilkårene i salgskontrakten. Sammen med varene skal kjøperen også motta de relevante dokumentene (teknisk pass, kvalitetssertifikat osv.) som er relatert til varene og som kan overføres i henhold til avtalen eller i samsvar med sivilretten.

Bondens kompetanse

Bønder utfordrer økologiske produsenter til å oppnå gode resultater i et miljø i stadig endring. De prøver å optimalisere produksjonsprosessen så mye som mulig, og dette kan oppnås gjennom bruk av innovative beskyttelsestiltak som gjør det mulig å oppnå gode resultater uten å skade miljøet.

Kontrollert bearbeiding

Bedriften må ta imot råvarer som oppfyller kravene i forskriftsdokumentene som er fastsatt i Ukrainas lovgivning for denne typen produkter, og som er sertifisert i henhold til standardene for økologisk produksjon (standarder som sertifiserte råvarer og bedriftens sertifikater må samsvare med). Selskapet har etablert en prosedyre for kontroll av godkjenningen av økologiske råvarer, som omfatter kontroll av de medfølgende dokumentene som bekrefter produktenes sikkerhet og kvalitet, samt deres økologiske natur (kvalitetssertifikater, sertifikater for økologisk opprinnelse).

Laboratorieanalyser

Før salg av ferdige økologiske produkter utføres det kjemiske analyser (næringsmiddelekspertise) for å sikre at produktet ikke inneholder konserveringsmidler, kunstige fargestoffer eller andre skadelige stoffer. Økologisk produksjon innebærer ikke bare eliminering av kjemikalier, hvis rester kan forbli i maten og påvirke forbrukernes helse negativt. Det innebærer også bruk av jordbruksmetoder som våre forfedre har brukt i lang tid.

© 2019 - 2024 Alle rettigheter forbeholdes